Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden online verkoop Topslager Dirk Tack

Deze algemene verkoopvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de Klant (‘u’, ‘uw’) en de Verkoper (‘Topslager Dirk Tack’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’). Door onze online winkel te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn.

dentiteit van de Verkoper:

Topslager Dirk Tack
Parklaan 53
2610 Wilrijk (België)

BTW: BE 0454 872 491
E-mail: info@dirktack.be
Tel. 0496 80 62 35

Artikel 1: Algemene bepalingen

De online winkel van Topslager Dirk Tack’, met maatschappelijke zetel te Edegem (België), BTW BE 0454 872 491, hierna ‘de Verkoper’ biedt haar Klanten de mogelijkheid om vlees, vleeswaren en algemene voeding online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij Topslager Dirk Tack Online plaatst. Het plaatsen van een bestelling via de online winkel van Topslager Dirk Tack houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Zij zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen. Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet begrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. Topslager Dirk Tack is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met ons (zie artikel 10).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De online winkel van Topslager Dirk Tack kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen/bestellen

U kan artikelen uit onze online winkel bestellen die u vooraf betaalt. Uw bestelling kan na ontvangst van de betaling:

  • Geleverd worden op een vooraf gekozen adres (voorwaarden zie artikel 6).
  • Afgehaald in onze winkel, Parklaan 53 2610 Wilrijk tijdens de openingsuren

De Klant dient bij online winkel van Topslager Dirk Tack de bestelling te betalen via:

  • Via bankkaart (Bancontact)
  • Via de online betaalmogelijkheden van KBC, Belfius of ING Homepay

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt. De artikelen worden bij de Klant geleverd op het de door hem opgegeven manier. Dit wordt eveneens in de bevestigingsmail vermeld.

Producten die besteld worden via onze online winkel worden niet terugbetaald, en kunnen ook niet geruild worden.

Gelet op de aard van de producten die wij aanbieden, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht.

Topslager Dirk Tack is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 6: Levering

De klant kiest tijdens het afronden van zijn bestelling in onze online webwinkel voor afhaling of levering. Het afhaalpunt of de leveringsgegevens worden ook in de bevestigingsmail aangegeven.

De leveringsdata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd of indien de Verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteren wij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe leverdatum voor te stellen of storten we het geld voor de levering aan de Klant terug.

De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, onmiddellijk melden aan Topslager Dirk Tack.

Alle leveringen in een straal van 5 km worden gratis uitgevoerd door Topslager Dirk Tack.

Er wordt een vast tarief aangerekend voor leveringen in een straal van 5 tot 10 km.

Leveringen in een straal  > 10 km worden enkel in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd.

De afstand tussen Parklaan 53, en de klant wordt steeds via Google maps berekend.

Artikel 7: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Topslager Dirk Tack om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 8: Online winkel Topslager Dirk Tack klachten

De online winkel van Topslager Dirk Tack is bereikbaar op het telefoonnummer 0496 80 62 35, via e-mail op info@dirktack.be of per post op het volgende adres: Parklaan 53, 2610 Wilrijk.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de web winkel Topslager Dirk Tack. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Topslager Dirk Tack kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 10: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Antwerpen bevoegd.

Deel onze pagina